Torsnes skole

Torsnes skole ligger i landlige omgivelser i Torsnes utenfor Gamle Fredrikstad. Skolegården oppgraderes i forbindelse med omfattende til- og ombygg av skolen, som per i dag er en-parallell 1-7 trinn med 147 barn.

Skolegården er delt opp slik at 1-3 trinn er lokalisert i nord og 4-7 klasse i sør. Lekeutstyr er tilpasset alderstrinnene. På ettermiddagen er hele skolegården tilgjengelig for SFO.

Å beholde eksisterende trær som er i godt hold har høy prioritet, da det er vanskelig å etablere ny vegetasjon på en skole. Fjell i dagen er rensket og er, sammen med eksisterende vegetasjon, med på å gi skolegården et etablert preg fra starten.

Torsnes er kjent for sitt granittbrudd. Gjerdestolper i granitt er et vanlig syn i hagene og er også brukt rundt skolegården og som sitte-, lekeelementer ved inngangspartiet.

 

 

Sted: Torsnes

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Omfang: ca 6000 m2

Kostnad: ca. 2 mill. eks mva

Ferdigstilt: 2009

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth

Arkitekt: Jansen Arkitekter AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner Lindhaugen AS