Torget, Rosenvinge park

Det er opparbeidet et sentralt torg i parken på Rosenvinge. Målet har vært å skape en sosial møteplass i det som etter hvert skal bli en boligpark. Det er etablert en vannfontene for å skape liv og variasjon til området og det er laget en skulptur med de eksakte dimensjonene til et forstørret VingCard.

Vannfontenen har lyssetting med skiftende farge og vannspruten kan reguleres gjennom døgnet. Tråkkheller i vannbassenget inviterer til bevegelse rundt på vannskulpturen. Det er plantet en bøkehekk rundt torget for å skape et lunt rom.

Samlet utgjør dette en plass med dels historisk forankring og dels potensiale til å bli et naturlig midtpunkt for boligparken på Rosenvinge etter hvert som boligtårnene blir realisert og bebodd.

 

 

Sted: Høyda, Moss kommune

Oppdragsgiver: Enata Eiendom AS

Prosjekttype: Detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Entreprenør: EVR Norge AS

Steinlegging: Steinmiljø AS

Teknisk prosjektering av fontene: Fontene-Teknikk AS.

Produksjon av VingCard: Askim mek verksted AS

Ferdigstillelse: 2016

Landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide

Steinlegging: Espen Andreassen, Steinmiljø AS