Østerås skole

Østerås skole er en nylig rehabilitert skole for ungdomstrinnene. Skolegården har i den forbindelse også blitt oppgradert. Det er anlagt 60-metersbane, lengdegrop, basketballbane med tartandekke, kunstgressbane, område for slåball og sandvolleyballbane. På plassen foran skolebygget er det bygget et amfi i granitt ment for undervisning. På baksiden av skolen er det anlagt store områder med treplatting. Her har man trinnløs utgang fra kantine og musikkrom. Det er bygget et sitteamfi i tilknytning til musikkrommet, slik at plattingen kan fungere som scene. 

 

Sted: Østerås, Bærum kommune

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Ferdigstilt: 2009

Kostnad: 4.2 mill. eks mva

Landskapsarkitekt: Åsa Hjort og Maria Thøgersen Eide

Anleggsgartner ISS landscaping/Skaaret landskap