Skatepark moss

Det er et politisk vedtak å bygge en plasstøpt skatepark av høy kvalitet på Myra i Moss. Utformingen av skateparken er et samarbeidsprosjekt mellom skatere i Moss og Skatelogic. Parken består av streetskating og en bowl. Banen er utformet slik at man kan skate rundt og erobre flere forskjellige utfordringer uten å stoppe eller gå tilbake.

I tilknytning til parken skal det anlegges støyvoll og beplantning. Omkringliggende parkområde skal oppgraderes med grusstier, sitteplasser, grillplass, belysning og tynning av vegetasjon til fordel for gressarealer. I tillegg til å være ansvarlig søker for prosjektet har In Situ prosjektert parkanlegget og tilslutningene til skateparken.

 

 

 

Sted: Myra, Moss kommune

Oppdragsgiver: Moss kommune

Omfang: ca 1000m2

Kostnad: 2.8 millioner

Ferdigstilt: 2012

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth

Rådgiv. Skateanlegg: Skatelogic v/ Fritjof Krogsvold

Rådgiv. ing. RIB: Sweco Norge AS, avd Sarpsborg