Sandvik tamrock

Sandvik Tamrock etablerer seg på Lahaugmoen med et nytt næringsbygg for service, lager og kontor. Markedet er innenfor entreprenørvirksomhet, pukkverk, gruvedrift og blokksteinsindustri.

Utomhusarealene består av et driftsområde, et atkomstområde med inngangsparti og parkering, samt et grøntområde mot atkomstveien med treplanting. Det ble stilt store krav til avvanning og driftssikre flater. Vi fikk gjennomslag for å bruke belegningsstein i stedet for asfalt på de store flatene. Terrengforming var en stor utfordring da bygningen har ligger i en bratt skråning med 11 meters høydeforskjell mellom de to inngangsnivåene.

 

Sted: Lahaugmoen, Skedsmo kommune

Oppdragsgiver: Veidekke ASA

Ferdigstilt: 2009

Omfang: ca 13 200 m2 inkl. bygg

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth