Rosenvinge park

Det gamle TrioVing-området på Høyda i Moss har fått navnet «Vingparken». Industrihistorie skal forenes med byutvikling ved å romme boliger, helsepark, næringspark, kontorer og friområder. Hele området er på 110 mål, hvorav den grønne delen av parken er på 25 mål. Det er på den grønne delen det skal bygges boliger. Boligdelen har fått navnet Rosenvinge Park. Her skal det med tiden etableres 5 høyblokker i tillegg til lavere småhusbebyggelse

Det er utarbeidet en utomhusplan for delområde B1,- et delområde som rommer 3 høyhus,- 1 stk á 9 etg og 2 stká 7 etasjer.

I tilknytning til boligene vil det bli etablert nedgravd avfallsstasjoner og gjesteparkering. Parkering for beboerne vil skje i parkeringskjeller. Det er et viktig prinsipp at de eksisterende trærne i størst mulig grad skal bevares. Det åpne parkpreget som innbyr til felles opphold skal opprettholdes. Uteoppholdssoner til dem som bor i 1. etasje er derfor holdt relativt godt inntrukket mot husveggen for at områdene på bakkeplan skal oppleves som et fellesareal. 

 

Sted: Høyda, Moss

Oppdragsgiver: M3 Management AS

Ferdigstilt: 2016

Landskapsarkitekt:Maria Thøgersen Eide

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter AS