Riddersand skole

Riddersand skole har store uteområder med god variasjon i kvalitet og opplevelser for elevene. Skolegården grenser på den ene siden til et bekkedrag og jordbruksområde. I områdets sydlige ende ligger den store gravhaugen ”Ridderhaugen”. Gravhaugen er fredet og er den nest største gravhaugen i Akershus og et av de viktigste kulturminnene i Fet kommune.

Skolegården har to plasser mellom bygningene hvor det er mulighet for ballspill og fysisk utfoldelse. Langs bekkedraget er det en stor gressflate med tribune og scenegulv for bruk til undervisning og oppvisninger. Der er det også anlagt lekeapparater og ballbinge. Det er avsatt arealer til hinderløype, kjøkkenhage, bålplass og akebakke. Ved den gamle idrettsplassen er det et stort uteklasserom som kan benyttes til undervisning. Det er anlagt en sti mellom de ulike områdene, slik at alle aktiviteter kan være tilgjengelig for funksjonshemmede.

Oppdragsgiver: Fet kommune v/ Bjørn Magne Bakken

Ferdigstilt: 2012

Arkitekt: Vindveggen v/ Rannveig Skjeldal

Landskapsarkitekt: Gro Tandberg

 

Sted: Fet kommune

Oppdragsgiver Fet kommune: 

Ferdigstilt: 2012

Landskapsarkitekt: Gro Tandberg

Arkitekt: Vindveggen