Ridder flemmingsvei

Eiendommen er regulert til pleie/ omsorgsboliger. Brukergruppen som boligbebyggelsen vender seg mot, er derfor godt voksne mennesker,- 55+. Dermed er det ingen områder avsatt til lek. Det er få private utearealer, kun treplattinger/ verandaer i 1. etasje med omkringliggende hekk. Alle grønne gressflater hører til fellesområdene. En stor sirkulær plass ved bygg A og F gir plass for en gruset boulebane og flere benker.

Håpet er at plassen skal stimulere til sosialt fellesskap. Det er prosjektert små plasser med benk ved hver hovedinngang, og tanken er også her at disse stedene skal oppfordre til uformell prat mellom beboerne. 

 

Sted: Nesøya, Asker kommune

Oppdragsgiver: Solid eiendom

Ferdigstilt: 2013

Landskapsarkitekt:Maria Thøgersen Eide

Arkitekt: Spor arkitekter AS