Pilestredet, Pocket park

I forbindelse med rehabilitering av studentboligene skal også utomhusområdet gjennomgå en total oppgradering. Under bygningen og deler av utomhusarealet ligger en hovedtrafo for St Hanshaugen, som legger noen begrensninger og premisser.

På adkomstsiden må alle konstruksjoner bygges oppå eksisterende betongdekke. Her foreslås et stort terrassert tredekke for opphold og vegetasjon på den mest solfylte delen av et ellers skyggefylt område. Atkomstsiden rommer også låsbare sykkelskur som også er stativ for klatreplanter.

En side vender mot Pilestredet og henvender seg mer til gaten enn til bygningen p g a terrenget og vil nærmest kunne fungere som en “pocketpark” for byens innebyggere. Eksisterende anlegg som består av grove betongmurer og trapper rives. I stedet lages en åpen plass med hevede gressareal kantet av cortenstål. Gulvet er plasstøpt betong med striper av gatestein. I belegget ligger nedfelt belysning, i en form som er inspirert av den underliggende trafoen, strøm og spenning. Det plantes en trerekke som understreker gatens retning og som gir området en menneskelig skala mot den høye og monotone bygningen i Pilestredet 23. En bred trapp forbinder tomtas to nivåer og vil innbyde til opphold/ sitteplass i sin direkte anknytning til fortauet i Pilestredet. 

 

 

Sted: Pilestredet 23, Oslo kommune

Oppdragsgiver: SIO, studentsamskipnaden i Oslo

Omfang: 2300 m2

Entreprenør: Georg Andreses og Sønner AS

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth

Arkitekt: Dyrø og Moen arkitekter AS