Peer gyntsvei sykehjem

Peer Gynts vei 89 er et omsorgsbygg beliggende i et skogholt nord i Moss kommune. Det har vært en premiss at universell utforming skal gjelde i uteområdene,- samt å beholde så mye som mulig av eksisterende skogsvegetasjon. Målet har vært å gi inntrykk av skogen smyger seg inn mot bygningskroppen og at overgangen mellom opparbeidet terreng og naturlig vegetasjon skal være glidende.

 

 

 

Sted: Peer Gynts vei 89, Moss

Prosjekttype: Utomhusplan til omsorgsbygg for funksjonshemmede.

Oppdragsgiver: Nipas AS v/ Christian Paus.

Landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide

Arkitekt: Arkitekturverket AS