Dalen skole

Skolens uteområde består av 2 områdetyper: et flatt parti på høyde med skolebygget og en gresskledt skråning på østsiden av bygningen. Hovedadkomst ligger i sør. For å binde de to delområdene sammen,- og for å skape en retning fra adkomstspartiet opp mot hovedinngangen, er det foreslått en buktende granittslange som strekker seg opp mot inngangen. Slangen skal fungere som sekundær sitteplass. Form på støtdempende matter under lekeapparater forholder seg til den buktende formen på slangen. Sammen utgjør de en helhet og gjør plasseringen av de ulike lekeapparatene mer selvfølgelig.

 

Sted: Fet kommune i Skedsmo

Oppdragsgiver: Fet kommune

Ferdigstilt: 2012

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth og Maria Thøgersen Eide

Arkitekt: Vindveggen