Glassverket barnehage

Tomten ligger på et gammelt industriområde. Terrenget var i utgangspunktet helt flatt. Det er anlagt en gresskledt ”haug” i midten av utearealet. Haugen er med å danne rom og på den måten skape spenning til uteområdet. Vegetasjon er trukket ut mot kantene på tomten. Dette for å unngå tråkk i plantebedene. Den grønne haugen får lite tråkk og fremstår grønn og frodig gjennom hele sommersesongen. Spesialbygde lekeinstallasjoner er integrert i uteanlegget.

 

Sted: Jeløya, Moss kommune

Oppdragsgiver: MK Eiendom

Kostnad: 1.8 mill eks MVA

Ferdigstilt: 2008

Landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide

Arkitekt: Jansen arkitekter AS