Kirketorget

1. premie i innbudt konkurranse. Kirketorget er sentralt beliggende i Moss med en rekke sentrale funksjoner i umiddelbar nærhet; bl. a. Moss kirke, Moss rådhus, Parkteateret, Samfunnsalen, Kirkeparken videregående skole, gågaten med sitt handelsliv, serveringssteder og kunstgallerier. Området er dessuten en mye brukt ferdselsåre for myke trafikkanter.

Målsettningen er å formgi et offentlig sentrumsområde som ivaretar både ønsket om å tilrettelegge for lek og hensynet til kirken og de andre historiske bygningene på plassen. "Finstua" har vært motto for utformingen av plassen. Kunnskap, undring og dannelse er underordnede tema.

Prosjekter inkluderer revitalisering av sentrumsområde, kirkebakke, lekepark, parkering, drosjeholdeplass, uteservering og ferdselsåre for myke trafikanter. Forprosjektet ble politisk vedtatt i september 2014 og ble ferdigstilt i august 2016.

Spesielt for prosjektet har vært gjennomføring av omfattende brukermedvirkning. Det ble avholdt åpent møte på Bylab i Moss, samt egne møter med eldre ved Skoggata Bo- og Servicesenter, innvandrere ved Moss Voks, elevrådet ved Kirkeparken vgs, funksjonshemmedes råd, barnas representant ved Moss kommune osv.

 

 

 

Sted: Moss

Oppdragsgiver: Moss kommune

Omfang: 10 200 m2

Kostnad: kr 21.4 mill eks. mva

Prosjektperiode: 2012 - 16

Landskapsarkitekt: Faglig ansvarlig: Åsa Hjorth