Son Torg

I forbindelse med at Storgata og torget i Son skulle oppgraderes ble det i hht reguleringsbestemmelsene gjort arkeologiske registreringer og utgravinger gjennomført av Akershus Fylkeskommune. Funnene som ble avdekket var mye større enn forventet. Det ble blant annet påvist tre lag med gate -og bygningsstrukturer. Det eldste laget ble datert ved hjelp av myntfunn fra 1600-tallet.

De interessante funnene fikk mye oppmerksomhet både lokalt og i riksavisene. Noen mente at strukturene som ble avdekket burde heves og gjenbrukes, men etter en nøye registrering og laserskanning av hver eneste stein, ble alt i stedet lagt tilbake og overdekket. Gatestruktur, sylsteiner og gulv ble så gjenskapt ved hjelp av stein med samme overflate og størrelse. Det hele er omsluttet av brukt storgatestein.

 

Sted: Son, Vestby

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune

Ferdigstilt: 2014

Landskapsarkitekt: Gro Tandberg

Anleggsgartner: Sarpsborg park og anlegg AS