Firmafakta

In Situ AS landskapsarkitekter ble startet i mars 2008 og eies i like deler av landskapsarkitektene MNLA Maria Thøgersen Eide, Gro Hogsnes Tandberg og Åsa Hjorth. Vi er per i dag 7 fast ansatte landskapsarkitekter.

 

 

Kvalitet

Kontoret har utviklet et kvalitetssystem basert på system fra NPA og NLA og har gode rutiner for arbeid med kontrollplaner og sjekklister for egenkontroll. Vi har sentral godkjenning for SØK tiltaksklasse 2. PRO Utearealer og landskapsforming tiltaksklasse 3 og PRO oppmålingsteknisk prosjektering tiltaksklasse 2.

 

 

Forsikring

Ansvarsforsikring hos If avtalenr SP901213.3.1:

Oppdrag/prosjekt: 150 G

Tredjemann: 150 G

Organisasjonsnummer: 992 355 212 MVA

 

 

 

Kompetanse

In Situ AS har bred kompetanse innen formgiving av utearealer, analyse –og utredningsarbeider. Kontoret tilbyr idéskisser, forprosjekt, byggeplaner, reguleringsplaner og byggeoppfølging for det offentlige og private. In Situ AS medvirker i undervisning og sensurering på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

 

 

Filosofi

Vi har som ambisjon å være et kontor med høyt faglig nivå innen de arbeidsområder vi dekker. Prosjektene skal ha fremragende arkitektonisk kvalitet og gjennomgående godt håndverk. Arbeidene vi utfører skal til enhver tid være i overensstemmelse med krav i forskrifter og lovverk.

Tilgjengelighet for alle, etisk og miljøvennlig handel er en grunnleggende premiss i alle prosjekter. Etterutdanning, studiereiser og konkurransevirksomhet inspirerer oss til kreativ utvikling.

 

Miljøfyrtårn

In Situ ble et miljøfyrtårn i 2017. Vi har alltid jobbet for at prosjektene vi er med i skal være bærekraftige. I den daglige driften av kontoret ønsker vi å sette et så lite klimaødeleggende fotavtrykk som mulig. Nå er disse forholdene formalisert og enda tettere fulgt opp i den daglige driften og prosjekteringen.

 

Breeam

In Situ er medlem i Grøn Byggallianse. Medlemskapet gir oss inspirasjon og kunnskap om det siste innen miljøvennlig bygging.

 
logo-gronn-byggalianse.png
logo- miljøfyrtårn.jpg