Oksenøya marina

Prosjektet omfatter detaljprosjekt og anbudsbeskrivelse for videreutvikling av Oksenøya marina. Planen omfatter nye lagerhaller for båter, salgslokaler for båtutstyr og klubbhus for seilforeningen. Vi har utformet parkeringsplasser, brygger og gangveier, grøntområder samt takhager over de store hallene. Planene er i tråd med de strenge kravene til miljø, estetikk og universell utforming som gjelder for Fornebu.

 

Sted: Fornebu, Bærum kommune

Oppdragsgiver: Bundebygg AS

Omfang: 286 700 m2

Ferdigstillelse: Byggestart avventes

Arkitekt: L.O.F arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth