NMBU - rehabilitering av staudeparken og nytt inngangsområde tårnbygningen

Rehabilitering av høyskoleparken med ny beplantning, kanter og dekke i staudehagen. Nytt universelt utformet inngangsparti til Tårnbygningen og ny plass med nye restaurerte murer mot storeplenen.

 

 

Sted: NMBU Ås

Oppdragsgiver: NMBU

Omfang: 3000 m2

Ferdigstillelse: 2013

Landskapsarkitekt: Bente Blichner B7 landskapsarkitekter og Gro Tandberg.

Hovedprosjekt: In situ v/ Gro H. Tandberg