Nilsemarka friområde

Nilsemarka fungerte på 1960- 70-tallet som fyllplass. Mellom 2005 og 2009 har området vært benyttet som midlertidig massedeponi for grave- og rivemasser og for lett forurensede masser.

Området blir nå transformert til et friluftsområde som kan benyttes av lokalbefolkningen. Bratte arealer i vest tilrettelegges med bakke for kulekjøring, akebakker og terrengsykling. Sommerstid kan kulebakken benyttes som tribune for balløkke som anlegges i nedkant av bakkene. I øst legges det til rette for turstier og utkikkspunkt. Vinterstid vil traseene kunne benyttes til skiløyper.

Området skal revegeteres;- dels gjennom naturlig gjenvoksing, masseplanting og parkmessig beplantning. Det er også anlagt en rensepark for rensing av overvann og sigevann fra fyllingen.

 

 

Sted: Slemmestad, Røyken kommune

Oppdragsgiver: Dokken AS

Omfang: ca 83 000m2

Ferdigstillelse: 2010

Landskapsarkitekt: Illustrsajonsplan v/ Blå landskapsarkitekter.

Hovedprosjekt: In situ v/ Åsa Hjorth og Maria Thøgersen Eide