Jeløy kirke

Jeløy kirke ble innviet i 1975 og er tegnet av Eva og Bernt Mejlænder. Kirken har en altertavle i form av et glassmaleri laget av Victor Sparre. Altertavlen regnes for å være et av Sparres vakreste og viktigste verker.

Byggets inngangsparti trenger opprustning. Det er også behov for et nytt klokketårn. Det har vært en viktig premiss for prosjekteringen at det som tilføres bygger opp under kirkens særegne arkitektur. Ny forplass skal oppleves inviterende og fungere som en sosial samlingsplass. Eksisterende, velvokste trær foran kirken skal bevares.

 

 

Sted: Jeløya

Oppdragsgiver: Menighetsrådet for Jeløy kirke

Landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide

Arkitekt for klokketårnet: Arkitekturverket AS