LAhaugmoen næringsområde

Prosjektet omfatter utomhusanlegg i forbindelse med nytt næringsbygg for Sandvik, som produserer utstyr for fjellboring og lignende.

Planen omfatter et stort driftsområde som er belagt med Permac belegningsstein, samt inngangsparti med parkeringsplasser. Avvanning av plassene har vært en stor utfordring.I forbindelse med omlegging av Lahaugmoen fra militært anlegg til lett industri/næring/undervisning, har vi vært involvert i infrastrukturdelen som omfatter nye veier, gangveier og friområder. Prosjektet har også omfattet overvannshåndtering med åpne bekker og fordrøyningsmagasin. Vi har utarbeidet masseberegninger for alle byggefelt på Lahaugmoen for å etterstrebe mest mulig massebalanse.

For å underbygge miljøprofilen til Lahaugmoen næringspark, har vi lagt stor vekt ved materiale- og ressursbruk, samt at området som helhet skal fremstå som grønt og frodig.

 

 

 

Sted: Lahaugmoen, Skedsmo kommune

Oppdragsgiver: Veidekke AS

Ferdigstilt: 2009

Entreprenør: Veidekke AS

Arkitekt: LPO arkitekter

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth