kruttverket hageby

Kruttverket hageby er en del av en større boligutvikling i Nittedal. Prosjektet er bygget opp med tunstruktur, som gir et småskala uttrykk til tross for høy utnyttelse.

Plasseringen av husene gir mange smug og små grønne oaser. Det er lagt vekt på en frodig planteplan med stor artsvariasjon. Dette er vellykket selv om store deler av utomhusområdene ligger oppå garasjekjeller. For å få til et grønt og småskala preg er veier i området laget så smale som mulig og er i stedet utvidet med armert gress for å tilfredsstille krav til fremkommelighet for kjøretøy/brannbil.

I prosjektet er det stort fokus på overvannshåndtering til terreng, miljøsertifiserte materialer og utstyr med lang levetid.

 

 

Sted: Nittedal

Oppdragsgiver: Nittedal boligutvikling AS

Omfang: ca 12 500 m2

Landskapsarkitekt:Åsa Hjorth, Daniella Wennberg.

Faglig ansvarlig: Åsa Hjort

Arkitekt: Code arkitekter AS