kirkeveien 71

I forbindelse med transformasjon av et eldre kontorbygg på Haslum i Bærum kommune, er det opparbeidet et nytt utomhusanlegg. Uteområdene består av både fellesareal og private hageparseller. Store deler av uteområdet ligger på parkeringsdekke. Det har vært et mål å gi fellesarealene et frodig, grønt preg på tross av liten jorddybde.

 

 

Sted: Hasle, Bærum kommune

Oppdragsgiver:

 Fase 1: AF bygg AS,                                           Fase 2: RVS AS

Prosjekttype:

Fase 1: Utomhusplan til rammesøknad,                 Fase 2: Detaljprosjektering

Prosjektperiode: 2011 - 2015

Omfang: ca 8310 m2

Ansv. landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide

Faglig ansvarlig: Åsa Hjorth

Arkitekt: Dyrø og Moen AS