Frelsesarmeen kurs og kompetansesenter

Dette delprosjektet omfatter omgjøring av utomhusarealene i forbindelse med rehabilitering av korps- og kurssenteret. Det er opparbeidet en ny, stor plass på nivå med hovedadkomst. Parkeringsplass er lagt på et lavere nivå for ikke å skjerme utsikten fra hovedplassen. Det vokste mange flotte trær på området som pga terrengendringer dessverre ikke kunne beholdes. Det ble derfor lagt vekt på å innlemme nye trær på plassen foran bygget. Strukturen på trærne er løs i formen for å harmonere med omgivelsene. Trærne vokser tilsynelatende tilfeldig plassert på plassen, men plasseringen har forankring i byggets akser. For å forsterke det «tilfeldige», er det plassert enkeltstoler under trærne.

Frelsesarmeen oppleves som et åpent og inkluderende trossamfunn,- et sted der også de som ikke føler seg hjemme i samfunnets tradisjonelle struktur kan føle seg velkommen. Her er det plass til alle.

Torget er lagt med natursteinsheller. Belegget har innslag av symboler hentet fra Frelsesarmeens virke.

 

Sted: Jeløya, Moss kommune

Prosjektperiode: 2008 - 2011

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth og Maria Thøgersen Eide

Arkitekt: Dyrø og Moen AS arkitekter