Framnes gård

Framnes gård er en av de gamle hovedgårdene på Jeløya. Den har vært i Frelsesarmeens eie siden 1921. Stedet benyttes i dag til kurs og representasjon.

Anlegget er blitt restaurert i sin helhet. Strukturen fra det gamle hageanlegget lå lett lesbart i den gamle hagen.. Skiferplass og trapp på byggets hageside er istandsatt. Staudebed er plantet i sirlig mønster. Annen eksiterende vegetasjon er beskåret. Asfaltdekket på framsiden av hovedbygningen er byttet mot belegningsstein

 

Sted: Jeløya, Moss kommune

Prosjektperiode: 2008 - 2011

Landskapsarkitekt: Åsa Hjorth og Maria Thøgersen Eide

Arkitekt: Dyrø og Moen AS arkitekter