Finlandsveien barnehage

Nøkkelpersonens oppgave i prosjektet: Prosjektere utomhusplan for ombygging fra mottak for yngre enslige asylsøkere til barnehage. Utarbeide funksjonsbeskrivelse som grunnlag for tilbudsinnhenting hos totalentreprenør. Bearbeide utomhusplan. Tegne ut detaljer. Oppfølging i byggeperioden.

Det har vært et overordnet mål å skape et spennende uteområde med ulike rom som skal oppleves utfordrende for barna å ferdes i. Barnehagen ønsker å være en naturbarnehage. Det er plantet brede felt med naturlik vegetasjon langs eiendomsgrensen for å gi barnehagen en frodig, beskyttende omramming. Det som tidligere var en stor asfaltert parkeringsplass er blitt omformet til sykkelbane. Skrånende terreng er utnyttet til dels et sitteamfi og dels til akebakke. Lekeapparatene som er valgt, har et visuelt uttrykk som glir inn i omgivelsene.

 

Sted: Skiptvet

Oppdragsgiver: Fase 1: Skiptvet kommune, Fase 2: MHA Entreprenør AS

Prosjekttype: Fase1: Utomhusplan og funksjonsbeskrivelse, Fase 2: Detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Ferdigstilt: 2016

Landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide

Arkitekt: Jansen arkitekter AS