Årvold gård næringsområde

Årvold Gård er en gammel jordbrukseiendom i Rygge kommune. Planområdet er ca 40 daa., og er i kommuneplanen avsatt til næringsområde. Området ligger sentralt ved E6 og Årvoldkrysset, og kommer til å bli et viktig knutepunkt for næring i Moss og Rygge.Planarbeidet har bestått av en konsekvensutredning med blant annet trafikk-og støyutredninger og reguleringsplan. 

Oppdragsgiver: Høegh Eiendom AS.

Ferdigstillelse: 2014-15.

Omfang/Kostnad: ukjent

Landskapsarkitekt: Gro Tandberg

Arkitekt: Heidi Sommerstad