Lyn friareal

På området er det implementert grusbane, basketballbane, beachvolleyballbane, boulebane og BMX-bane. Banene er plassert i optimal retning i forhold til sol. Det er også prosjektert område for grill- og lekeplass,- samt et scenehus med scenegulv. Store deler av området må dreneres fordi det fort står vann på området i dag. Overskuddsmassene fra dette vil bli benyttet på tomten til terrengforming,- bl a til oppbygging av BMX-bane.

Beliggenhet: Billingstad i Bærum kommune

Oppdragsgiver: Billingstad Vel og Billingstad Idrettsforbund

Ferdigstillelse: ikke kjent

Omfang/ kostnad: Areal: 12400 m2. Forventet kostnad  3,1 mill

Landskapsarkitekt: In Situ as v Åsa Hjorth og Maria Thøgersen Eide