NY SENTRUMSSKOLE I SARPSBORG

Planforslaget bygger i stor grad på utomhusplanen til vinnerutkastet til Plus arkitektur AS ”scuola ludus” i konkurransen om ny sentrumsskole i Sarpsborg.

Reguleringsforslaget legger tilrette for en ny byskole med integrert flerbrukshall. Sarpsborg kommune har som mål at skolen skal bli en aktiv møteplass for nærområdet og omkringliggende bydeler. Skoleanlegget skal ha god kvalitet på materialbruk og utforming. Anlegget skal være et inspirerende og godt sted å oppholde seg, med god arkitektur, estetisk gode løsninger og funksjonelle bruksmuligheter. Det har vært stort fokus på trafikksikkerhet og at barn skal kunne gå til skolen på sikre gang -og sykkelveier. Det har vært bred brukermedvirkning i reguleringsprosessen.

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Prosjektperiode: 2010-12.

Omfang/kostnad: Ikke kjent.

Arkitekt: Plus arkitektur AS v/Arthur Nygaard

Landskapsarkitekt: Gro Tandberg

Perspektiver: Plus Arkitektur AS