bruk av parker i moss

Administrasjonen i Moss kommune har opplevd en økning i antall søknader om leie og bruk av parkene i byen. Ønskene og initiativet om bruk av parkene har vært mange og varierte. Kommunens administrasjon har savnet en overordnet plan for hvordan de ulike parkene i byen skal forvaltes.

Politikerne i Moss, ved teknisk utvalg, besluttet derfor våren 2011 at det skulle utarbeides en plan for bruken av parker i Moss. Bestillingen gikk ut på å lage en analyse og funksjonsbeskrivelse av et utvalg parker.

Gjennom behovsanalyse, sammenstilling av fremtidige planer,- samt diskusjoner innad i en arbeidsgruppe, ble det konkludert rundt hvilken funksjon de ulike parkene i byen skal ha, hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette og hvilke retningslinjer som skal gjelde for bruken av parkene.

.

 

 

 

 

 

Sted: Moss kommune

Oppdragsgiver: Moss kommune

Prosjektnavn: Bruk av parker i Moss.

Prosjekttype: Analyse og funksjonsbeskrivelse av utvalgte parker i Moss. Utført i samarbeid med en arbeidsgruppe fra teknisk avd. i Moss kommune.

Oppdragsperiode: 2011

Ansvarlig Landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide

Prosjektmedarbeider: Pål Dixon Sandberg.